วีดีทัศน์ รฟม.

เชิญเที่ยวงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น. ทุกวัน โดยไม่เสียค่าผ่านประตู ร่วมแต่งกายย้อนยุค และร่วมชมซุ้มจัดงานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชนอีกมากมาย
รฟม. ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คลิปวีดีโอ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (What memories will you make this holiday ?) โดย: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า รฟม.