ประเภทตั๋วโดยสาร

ชุดบัตรโดยสาร MRT Plus ที่ระลึก เนื่องในการเปิดเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย บัตรโดยสาร MRT Plus ที่ระลึก 1 ใบ และโปสการ์ด 2 ฉบับ
             - ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล โดยสามารถสะสมมูลค่าไว้เพื่อใช้สำหรับเดินทางหลายเที่ยว
             - ใช้ชำระค่าบริการจอดรถ ณ อาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
             - ออกบัตรได้ที่ห้องออกตั๋วโดยสารในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
             - ราคาจำหน่าย 200 บาท มีมูลค่าเดินทางเริ่มต้น 50 บาท
             - สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท ได้ที่ห้องออกตั๋วโดยสาร
             - สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปได้ที่เครื่องออกเหรียญโดยสาร
             - สามารถสะสมมูลค่าภายในบัตรได้สูงสุด 10,000 บาท
             - ไม่สามารถใช้เดินทางได้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย
             - ไม่สามารถขอคืนมูลค่าในบัตรโดยสารได้

 ============================================================================

             - ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล โดยสามารถสะสมมูลค่าไว้เพื่อใช้สำหรับเดินทางหลายเที่ยว
             - ใช้ชำระค่าบริการจอดรถ ณ อาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
             - การออกบัตรขั้นต่ำครั้งแรก 180 บาท (มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจำบัตร 50 บาท และค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท)
             - ออกบัตรได้ที่ห้องออกตั๋วโดยสารในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมเท่านั้น
             - สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท ได้ที่ห้องออกตั๋วโดยสาร
             - สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปได้ที่เครื่องออกเหรียญโดยสาร

             - สามารถสะสมมูลค่าภายในบัตรได้สูงสุด 2,000 บาท
             - ไม่สามารถใช้เดินทางได้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย (รฟม. และ/หรือ BEM ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการขอคืนบัตร)

 


อัตราค่าโดยสารปกติ

 ======================================================

  ======================================================


ผู้ถือบัตรโดยสารต้องแสดงบัตรหรือเอกสารทางราชการออกให้เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่

  ======================================================


ผู้ถือบัตรโดยสารต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่

 ============================================================================

 

 

     - ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล ในอัตราค่าโดยสารปกติ

     - ใช้ชำระค่าบริการจอดรถ ณ อาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม