รฟม. ให้บริการจอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก