ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า–ออกสถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถ และบริเวณปล่องระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)