รฟม. จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4

รฟม. จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4