กิจกรรมตามแนวสายทางรถไฟฟ้า

สอนน้องใช้ MRT

เพื่อให้น้องๆ จากโรงเรียนต่างๆ ตามแนวทางรถไฟฟ้า ได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าและได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถไฟฟ้า MRT