ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน