คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ประกาศเจตจำนงสุจริต เนื่องในกิจกรรม “วันธรรมาภิบาล” ครั้งที่ 6