รฟม. มอบเงินสนับสนุนโครงการปฏิบัติการจราจรไร้พรมแดนแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ

รฟม. มอบเงินสนับสนุนโครงการปฏิบัติการจราจรไร้พรมแดนแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ