รฟม. ร่วมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2562)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2562) ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 – ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ จักรยาน และกรีฑา ซึ่งผลการแข่งขันสรุปได้ ดังนี้

  1. แบดมินตัน ได้ 2 เหรียญรางวัล ได้แก่ เหรียญเงิน ประเภทชายคู่ รุ่นอายุรวมกันไม่ต่ำกว่า 80 ปี จากนายพันธ์พงษ์ หลิมศิริวงษ์ นายจิระเดช ปานนาค สังกัด ฝรภ. และนายอนาวิล จันทรุไทย สังกัด ฝพธ. และเหรียญทองแดง ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุรวมไม่ต่ำกว่า 80 ปี จากนายพงศธร นาหมื่นหงส์ สังกัด ฝรภ. นางณภัชนันท์ สิทธิวงศ์ และนางสาวอาภาพงษ์ มกรนันทน์ สังกัด สตส.
  2. บาสเกตบอล ได้อันดับที่ 11 จากทั้งหมด 15 ทีม
  3. ฟุตบอล ประเภท VIP ได้อันดับ 4 ของดิวิชั่น จากทั้งหมด 20 ทีม และประเภททั่วไป จบอันดับที่รอบคัดเลือก
  4. ฟุตซอล จบอันดับที่รอบคัดเลือก
  5. กอล์ฟ ได้ลำดับที่ 28 จากทั้งหมด 31 ทีม
  6. จักรยาน ประเภทถนน 66 กม. น.ส. ภัทราพร ลพล้ำเลิศ สังกัด ฝพธ. ได้ลำดับที่ 4 จากทั้งหมด 14 ทีม
  7. กรีฑา ได้ 2 เหรียญรางวัล ได้แก่ เหรียญเงิน ประเภททุ่มน้ำหนักหญิง รุ่นอายุ 18 - 34 ปี จาก น.ส. ฉัตรมณี พะนาน สังกัด สผว. และเหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง ระยะ 200 เมตร ชาย รุ่นอายุ 50 ปี จาก นายวีระยุทธ เมษะมาน สังกัด ฝรภ.

ทั้งนี้ คณะนักกีฬา รฟม. นำโดยนายอดุลย์เวทย์ จิตรประเสริฐ ผอ.ฝกท. นายพงษ์ศักดิ์ เวชสิทธิ์ ผอ.ฝรภ. และนายสมคิด ลีลิตธรรม ผอ.ฝทท. ได้เข้าร่วมเดินพาเหรดในพิธีปิดการแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน