นายรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจดูความก้าวหน้าสถานีกลางบางซื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางราง