ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิม บริเวณอาคารจอดรถตามแนวสายทางโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2562