รฟม. นิมนต์พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต) มาแสดงธรรมเทศนา ณ รฟม.

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้นิมนต์พระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี มาแสดงธรรมเทศนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยมีนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ คณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. เข้าร่วมรับฟัง ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่วัดพระบาทน้ำพุอีกด้วย