การฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ภายในขบวนรถไฟฟ้า ณ สถานีรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่

การฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ภายในขบวนรถไฟฟ้า ณ สถานีรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่


เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ภายในขบวนรถไฟฟ้า น. ณ สถานีรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่ โดยได้ขอความอนุเคราะห์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอุปกรณ์และรถดับเพลิง และหน่วยงานภายนอกได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี, เทศบาลตำบลเสาธงหินและหน่วยกู้ชีพนเรนทร เข้าร่วมฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์