การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 งานศึกษา ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค พุทธมณฑล สาย 4