เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ร่วมกับคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ บริเวณลานพระราชวังสวนดุสิต และสนามเสือป่า โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะ